Love, Joy, Peace...
ANNOUNCEMENTS
Sau giờ thờ phượng chiều nay, Ban Tráng Niên sẽ có chương trình thông công tham quan Riverwwalk cùng với gia đình MS Diễn Giả. Thân mời quý con cái Chúa tham gia!
This evening, after the last worship of the day we will have fellowship time with our Guest Speaker Family at the Riverwalk. Please come join us!!!


Ban Điều Hành sẽ có phiên họp định kỳ vào lúc 8:00g tối thứ Sáu, ngày 21/6 qua Zoom.
Our church's bimonthly Leadership Meeting will be held via Zoom on Friday, June 21.


Chiều Chúa Nhật 23/6 vào lúc 5:00g Ban Cao Niên sẽ có chương trình thông công sinh hoạt tại nhà của anh chị Minh & Trí.


Hội Thánh đã thành lập tài khoản Zelle để quý con cái Chúa có thể dễ dàng dâng hiến qua điện thoại. Quý vị có thể chuyển tiền của mình trên Zelle sử dụng Email:  vietchristiansa@gmail.com
Our church has opened a Zelle account to make it convenient for those who want to give online. Please use Email:  vietchristiansa@gmail.com to transfer your funds.


Chương trình đi biển hàng năm của Hội Thánh sẽ được tổ chức vào cuối tháng Bảy, ngày 27-28.
Our church annual beach trip for this year will be the weekend of July 27-28.


Trại gia đình vào dịp Labor Day: Tối thứ Bảy, 31/8 đến trưa thứ Hai, 2/9 tại Camp Buckner, Burnet.
Labor Day Camp: Saturday, 8/31 to Monday 9/2 at Camp Buckner, Burnet

Vietnamese Christian Church
14940 Judson Road, San Antonio, TX 78233
Copyright © 2024 ChurchTrac Software, Inc.